КОМУНІКАТИВНА ПЛАТФОРМА
ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ

ДОНОРИ

АКТИВНІ СТОРІНКИ ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 


КАТАЛОГ ОРГАНІЗАЦІЙ-ДОНОРІВ

 

Міждержавні організації

Назва

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПР ООН)

Короткий опис Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією, яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів з метою допомоги людям в усьому світі будувати краще життя.
Пріоритети діяльності Боротьба із бідністю у сільських районах шляхом впровадження ефективних моделей соціального і економічного розвитку та розвитку навколишнього середовища, а також шляхом підтримки демократичних процесів, установ та мереж. Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні: подолання бідності, забезпечення якісної освіти впродовж життя, забезпечення гендерної рівності, зменшення дитячої смертності, поліпшення здоров’я матерів, обмеження поширення ВІЛ-інфекції, СНІДу та туберкульозу, сталий розвиток довкілля, глобальне партнерство для розвитку.
Контакти:
WEB-сайт http://www.undp.org.ua
E-mail registry@un.org.ua, communications@undp.org
Телефон + 38 (044) 253-93-63
Факс + 38 (044) 253-26-07
Адреса офісу Україна, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 1

 

Назва

Фонд Демократії Організації Об’єднаних Націй

Короткий опис Фінансування проектів, спрямованих на розвиток і підтримку демократії
Пріоритети діяльності ФДООН підтримує проекти, спрямовані на зміцнення голосу громадянського суспільства, підтримку прав людини, залучення всіх груп до участі у демократичних процесах. Основна частина коштів ФДООН спрямовується місцевим організаціям громадянського суспільства – на етапах як переходу до демократії, так і консолідації. Таким чином, ФДООН відіграє інноваційну та значну роль, доповнюючи іншу діяльність ООН – роботу з урядами – для зміцнення демократичного врядування в усьому світі. Проекти розраховуються на два роки і мають відноситися до однієї або кількох із шести основних сфер:

 •  розвиток суспільства,
 • верховенство закону та прав людини,
 • інструменти демократизації,
 • розширення можливостей жінок,
 • розширення можливостей молоді,
 • свобода ЗМІ,
 • посилення взаємодії з урядом.
Контакти:
WEB-сайт http://www.un.org/democracyfund/application-materials
E-mail democracyfund@un.org
Телефон +1 212 963 3399
Факс +1 212 963 1486
Адреса офісу The United Nations Democracy Fund (UNDEF)
1 United Nations Plaza, Room DC1-1300
New York, NY 10017, USA

 

Назва

Глобальний екологічний фонд (GEF)

Короткий опис Глобальний екологічній фонд — незалежний міжнародний фінансовий суб’єкт, чия діяльність реалізується через Програму розвитку ООН, Програму охорони навколишнього середовища ООН і Світовий банк. ГЕФ надає фонди для фінансування додаткових витрат для того, щоб проект став екологічно привабливим.

Починаючи з 1991 року, GEF надав 13,5 млрд. доларів як гранти і залучив 65 млрд. доларів на співфінансування 3900 проектів у більш ніж 165 країнах, що розвиваються.

Пріоритети діяльності Розбудова партнерства між місцевим населенням та місцевою владою з метою спільної праці над розв’язанням екологічних проблем:

 • біорізноманіття,
 • зміна клімату,
 • хімічні речовини і відходи,
 • деградація земель,
 • міжнародні води,
 • сталий менеджмент лісів.
Контакти:
WEB-сайт https://www.thegef.org/
E-mail unepinfo@unep.org
Телефон (202) 473-0508
Факс (202) 522-3240/3245
Адреса офісу 1818 H Street, NW, Mail Stop P4-400
Washington, DC 20433 USA

 

Назва

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)

Короткий опис Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), створена у 1972 році, є “голосом” навколишнього середовища в рамках системи Організації Об’єднаних Націй. Програма виступає як сполучна ланка, захисник, наставник і посередник для просування раціонального використання природних ресурсів та сталого розвитку навколишнього середовища.
Пріоритети діяльності Діяльність ЮНЕП включає в себе:

 • екологічну оцінку умов і тенденцій на світовому, регіональному та національному рівнях;
 • розвиток міжнародних і національних екологічних інструментів;
 • зміцнення інститутів для раціонального управління навколишнім середовищем.
Контакти:
WEB-сайт http://www.rona.unep.org/
E-mail unepinfo@unep.org
Телефон (254-20) 7621234
Адреса офісу United Nations Environment Programme
United Nations Avenue, Gigiri
PO Box 30552, 00100

 

Назва

UNICEF

Короткий опис Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) відкрив свій офіс у Києві в 1997 році З того часу дитяче агентство працює для поліпшення життя дітей та сімей по всій Україні.
Пріоритети діяльності
 • забезпечення прав кожної дитини виховуватись у родинному середовищі;
 • захист молоді, дітей і жінок від ВІЛ-інфекції та СНІДу;
 • забезпечення здоров’я та розвитку дітей, поліпшення їх харчування;
 • захист дітей від насильства та жорстокого поводження;
 • інформування про права дитини і підтримку ефективної політики в інтересах дітей.
Контакти:
WEB-сайт http://www.unicef.org /ukraine
E-mail kiev@unicef.org
Телефон +380 (44) 254 24 50
Факс +380 (44) 230 25 06
Адреса офісу 01021, Україна, Київ, Кловський узвіз, 5

 

Назва

Світовий банк

Короткий опис Світовий банк є важливим джерелом фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються у всьому світі. Це не банк у звичному сенсі, але унікальне партнерство щодо скорочення бідності та підтримки розвитку. Група Світового банку включає в себе п’ять інститутів.
Пріоритети діяльності Група Світового банку пропонує широкий спектр рішень для досягнення цілей задля розвитку, розроблені для підтримки уряду в боротьбі із бідністю та підвищенні добробуту:

 • інноваційні фінансові інструменти та банківські продукти для широкого спектру проектів, секторів та інвесторів,
 • дослідження, аналіз, координація партнерства і служби технічної допомоги, спрямованої на поширення знань для досягнення результатів у сфері розвитку.
Контакти:
WEB-сайт http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
E-mail ukraine@worldbank.org
Телефон +380 (44) 490-6671
Адреса офісу 01010, Україна , Київ, Дніпровський узвіз, 1, 2 поверх

 

Назва

Міжнародний банк реконструкції і розвитку

Короткий опис Міжнародний банк реконструкції та розвитку — основна кредитна установа Світового банку. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку  спрямована на скорочення бідності в країнах з середнім рівнем доходу і кредитоспроможних бідних країнах шляхом сприяння сталому розвитку через надання позик, гарантій, продуктів з управління ризиками та аналітичних і консультаційних послуг.
Пріоритети діяльності Перший напрямок допомоги сконцентровано на поліпшенні послуг, які надає держава; підвищенні стабільності та ефективності системи державних фінансів; сприянні більш прозорому та підзвітному використанню державних ресурсів. Другий напрямок допомоги сфокусовано на поліпшенні  бізнес-клімату та сприянні в залученні вітчизняних та іноземних інвестицій, а також на підвищенні конкурентоспроможності та створенні робочих місць.
Контакти:
WEB-сайт http://web.worldbank.org
E-mail ukraine@worldbank.org
Телефон +38 (044) 490-66-71
Адреса офісу 01010,Україна,  м. Київ, Дніпровський узвіз, 1, 2 поверх

 

Назва

Європейський банк реконструкції та розвитку

Короткий опис Міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв’язки
Пріоритети діяльності Підтримка ініціатив за напрямами:

 • фінансовий сектор та підтримка малого і середнього бізнесу;
 • розвиток муніципальної, транспортної та енергетичної інфраструктури;
 • природоохоронній заходи;
 • модернізація промисловості.
Контакти:
WEB-сайт http://www.ebrd.com/, http://www.ebrd.com/ukraine.html
E-mail kiev@kev.ebrd.com
Телефон +38 (044) 277-11-00
Факс +38 (044) 277-11-60
Адреса офісу 01133,Україна, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 16

 

Назва

Міжнародна фінансова корпорація (IFC)

Короткий опис IFC є однією з організацій Групи Світового банку і найбільшою  установою в області глобального розвитку, яка працює виключно з приватним сектором країн, що розвиваються.Створена в 1956 році, IFC знаходиться у власності 184 країн-членів, які спільно визначають її політику. Діяльність Корпорації у більш ніж 100 країнах, що розвиваються, дозволяє компаніям та фінансовим установам на ринках, що формуються, створювати робочі місця, забезпечувати податкові надходження, удосконалювати корпоративне управління та покращувати екологічні показники діяльності, а також сприяти місцевим громадам.
Пріоритети діяльності
 • боротьба з бідністю,
 • підвищення загального добробуту в усіх країнах, що розвиваються.
Контакти:
WEB-сайт http://www.ifc.org/
E-mail RAlimardanov@ifc.org,

EVoloshina@ifc.org

Телефон +380 490-64-00
Факс +380 490-64-20
Адреса офісу 01010, Україна, Київ, Дніпровський узвіз, 1, 3-й поверх

 

Назва

Директорат з міжнародної співпраці і розвитку Європейської Комісії

Короткий опис Директорат з міжнародної співпраці і розвитку Європейської Комісії відповідає за розвиток політики співпраці в ширших рамках міжнародного співробітництва, адаптуючи до мінливих потреб країн-партнерів. Це включає в себе співпрацю з країнами, що розвиваються, на різних етапах їх розвитку, в тому числі з країнами з низьким рівнем доходу і рівнем доходу вище середнього.
Пріоритети діяльності
 • зменшення бідності в світі;
 • забезпечення сталого розвитку;
 • сприяння демократії, миру і безпеці.
Контакти:
WEB-сайт http://ec.europa.eu/europeaid
Телефон +32 2 299 11 11
Факс +32 2 296 58 33
Адреса офісу Directorate General for International Cooperation and Development
Rue de la Loi 41, B-1049 Brussels, Belgium

 

Назва

Рада Європи

Короткий опис Рада Європи є провідною організацією із захисту прав людини континенту. Вона включає в себе 47 держав-членів, 28 з яких є членами Європейського союзу. Усі держави-члени Ради Європи підписалися під Європейською конвенцією з прав людини – договір, спрямований на захист прав людини, демократії та верховенства закону.
Пріоритети діяльності

Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні» запрошує неприбуткові організації, а саме неурядові організації, засоби масової інформації, аналітичні центри, науково-дослідницькі інститути, благодійні організації, навчальні заклади надавати проектні пропозиції спрямовані на:

 • підвищення професіоналізму ЗМІ у висвітленні питань, пов’язаних з європейською інтеграцією;
 • підтримка неупередженого і незалежного висвітлення подій у східній та південній Україні;
 • зміцнення сталості та впровадження інновацій у сферах нових  медіа та мовлення громад;
 • підтримка створення справжньої системи суспільного мовлення, у тому числі на регіональному рівні;
 • підвищення прозорості та ефективності переходу на цифрове мовлення, в тому числі вдосконалення регуляторних норм;
 • поліпшення впровадження законодавства про доступ до публічної інформації на державному та місцевому рівнях;
 • моніторинг та аналіз впровадження законодавства про захист персональних даних у різних секторах. Пріоритет буде надано проектам, що спрямовані на такі сфери: роздрібна торгівля, телекомунікації, правоохоронні органи, адвокатська діяльність, охорона здоров’я, фінанси;
 • підвищення обізнаності про управління інтернетом і права людини в інтернеті відповідно до принципів і стандартів Ради Європи.
Контакти:
WEB-сайт http://www.coe.int/uk/web/kyiv
E-mail kyiv@coe.int
Телефон +38 044 425 60 01
+38 044 425 02 62
Адреса офісу Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, поверх 6

 

Назва

Представництво Європейського Союзу в Україні

Короткий опис Європейський Союз – союз держав-членів Європейських Спільнот (ЄВС, ЄОВіС, Євратом). Мета ЄС: створення економічного союзу (спільна зовнішня економічна політика, спільний ринок послуг, матеріальних благ, капіталу і праці), монетарного і політичного (спільна зовнішня політика) союзу, а також впровадження спільного громадянства.
Пріоритети діяльності Допомога ЄС зосереджується на підтримці демократичного розвитку і правильного керування, реформ регулювання й зміцнення адміністративного потенціалу, розвитку інфраструктури та ядерної безпеки. ЄС приділяє значну увагу проектам та програмам, що сприяють контактам між людьми, зокрема для молоді.
Контакти:
WEB-сайт http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
E-mail delegation-ukraine@eeas.europa.eu
Телефон +38 (044) 390-80-10
Факс +38 (044) 390-80-10
Адреса офісу 01033,Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 101

 

Назва

INOGATE

Короткий опис INOGATE є однією з найбільш довгострокових програм технічної допомоги в сфері енергетики, що фінансуються Європейським Союзом. Програма стартувала в 1996 році і функціонує в рамках Бакинської ініціативи та Східного партнерства. Програма INOGATE співпрацює з 11 країнами-партнерами з метою зменшення їх залежності від викопних видів палива та імпорту енергоносіїв, підвищення безпеки енергопостачання та пом’якшення зміни клімату в цілому.
Пріоритети діяльності
 • конвергенція енергетичних ринків на основі принципів внутрішнього енергетичного ринку ЄС з урахуванням особливостей країн-партнерів,
 • підвищення енергетичної безпеки шляхом вирішення питань експорту / імпорту енергоносіїв, диверсифікації поставок, транзиту енергоносіїв та попиту на енергоносії,
 • підтримка розвитку сталої енергетики, включаючи підвищення енергоефективності, розвиток відновлювальних джерел енергії та управління попитом,
 • залучення інвестицій в енергетичні проекти спільного та регіонального інтересу.
Контакти:
WEB-сайт http://www.inogate .org
E-mail secretariat.kiev@inogate.org
Телефон +380 (44) 230 2754
Факс +380 (44) 230 2753
Адреса офісу 04053, Україна, Київ, вул. Кудрявська, 26/28,

 

Назва

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Короткий опис Найбільша у світі регіональна організація, що займається питаннями безпеки
Пріоритети діяльності Координатор проектів ОБСЄ в Україні реалізує проекти, які стосуються широкого спектру питань, таких як правова реформа; освіта в сфері прав людини; боротьба з організованою злочинністю, тероризмом та торгівля людьми; контроль за озброєннями та реформування збройних сил; захист довкілля; правоохоронна діяльність та безпека кордонів; свобода ЗМІ; вибори; належне урядування та ґендерна рівність.
Контакти:
WEB-сайт http://www.osce.org/; http://www.osce.org/uk/ukraine/
E-mail info@osce.org, andrii.dziubenko@osce.org
Телефон +38 (044) 492-03-82
Факс +38 (044) 492-03-83
Адреса офісу 01030, Україна, м. Київ, вул. Стрілецька,16

 

Назва

Міжнародний Вишеградський фонд

Короткий опис Міжнародний Вишеградський фонд є міжнародною організацією, заснованою 9 червня 2000р. у Братиславі урядами країн Вишеградської групи (V4) Чехії, Угорщини, Республіки Польща та Словацької Республіки. Метою Фонду є сприяння розвитку більш тісної співпраці між громадянами та інститутами в регіоні, а також між Вишеградською групою та іншими країнами, особливо на Західних Балканах і країнах Східного партнерства. Фонд робить це через грантову підтримку спільних культурних, наукових і освітніх проектів, молодіжних обмінів, транскордонних проектів і розвиток туризму, а також через окремі програми мобільності (стипендії).
Пріоритети діяльності Допомога громадським організаціям, органам місцевого самоврядування, школам та університетам у втіленні проектів, що покращують рівень життя громад.
Контакти:
WEB-сайт http://www.visegradfund.org
E-mail visegradfund@visegradfund.org
Телефон +421 259 203 811, -802
Факс +421 259 203 805
Адреса офісу 811 02 Bratislava, Slovak Republic, Kráľovské údolie 8

 

Назва

Північна екологічна фінансова корпорація
(NEFCO ‑ The Nordic Environment Finance Corporation)

Короткий опис НЕФКО є міжнародною фінансовою організацією, заснованою п’ятьма країнами Північної Європи. Корпорація підтримує інвестиції зеленого росту і фінансує проекти, що виконуються головним чином в Росії, на Україні і в Білорусі, а з кліматичних проблем – по всьому світу. Основною метою при цьому є екологічна ефективність в інтересах Північного регіону.
Пріоритети діяльності Напрями фінансування:

 • відновлювальні джерела енергії,
 • чисте виробництво,
 • енергозбереження,
 • очищення стічних вод,
 • сільськогосподарське виробництво.
Контакти:
WEB-сайт http://www.nefco.org/ru/
E-mail info@nefco.org.ua
Телефон +380 44 287 01 06
Адреса офісу 01601, Україна, Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), д. 23-Б, секція Б, офіс 212.

 

Назва

Глобальний фонд кліматичного партнерства
(GCPF ‑ Global Climate Partnership Fund)

Короткий опис Глобальний фонд кліматичного партнерства (GCPF) є інноваційним державно-приватним партнерством, діяльність якого спрямована на пом’якшення наслідків зміни клімату шляхом скорочення викидів парникових газів на сформованих ринках і ринках, що розвиваються.
Пріоритети діяльності Фонд фінансує проекти з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, насамперед, у співпраці з місцевими фінансовими інститутами, тим самим створюючи позитивний вплив на місцеву навколишнє середовище та економіку в ключових країнах: Бразилія, Чилі, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Марокко, Південна Африка, Філіппіни, Туніс, Туреччина, Україна та В’єтнам.
Контакти:
WEB-сайт http://gcpf.lu
E-mail info@gcpf.lu

 

Назва

Проект “Місцевий розвиток орієнтований на громаду” (CBA)

Короткий опис Проект фінансується Європейським Союзом, співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Метою проекту є створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом сприяння самоорганізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив у всіх областях України.
Пріоритети діяльності Основні пріоритетні напрямки реалізації Проекту:

 • охорона здоров’я (реконструкція, оснащення, ремонт фельдшерсько-акушерських пунктів, амбулаторій, дільничних лікарень);
 • енергозбереження (здійснення заходів з енергозбереження, сприяння у використанні поновлюваних джерел енергії);
 • охорона навколишнього середовища (здійснення заходів щодо утилізації відходів, створення і реконструкція каналізаційних та дренажних мереж, відмова від пестицидів тощо);
 • водопостачання (здійснення заходів щодо створення та реконструкції мереж водопостачання “питна вода”, мікрозрошення і т.д.);
 • економічні ініціативи (підтримка сільськогосподарських кооперативів та інших ініціатив).
Контакти:
WEB-сайт http://www.cba.org.u a/
E-mail mira.didukh@ec.europa.eu
oksana.remiga@undp.org
Телефон +38 (044) 280 3618, 280 4358
Факс +38 (044) 280 8552
Адреса офісу 01010, Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи 3, офіс 109-110

 

Урядові донори

 

Назва

Державний департамент США

Короткий опис Держдепартамент США входить у структуру виконавчої влади Сполучених Штатів Америки і є одним з 15 виконавчих департаментів країни. Очолює його державний секретар США, чия посада аналогічна посаді міністра закордонних справ в інших країнах.
Пріоритети діяльності Стипендії імені Фулбрайта, програма обміну для студентів вищих навчальних закладів, програма стипендій імені Едмунда С. Маскі. Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX). Програма стажування працівників законодавчої влади Грузії, України та Росії.
Контакти:
WEB-сайт http://www.state.gov/
Телефон 202-647-40-00
Факс 202-647-40-00
Адреса офісу U.S. Department of State,  2201 C Street NW  Washington, DC 20520

 

Назва

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Короткий опис Американський уряд через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. У 1992 р. було укладено двосторонню угоду між Україною та USAID про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво, яка мала на меті сприяти країні у реалізації її економічного, політичного та суспільного потенціалу.

З 1961 р. Агентство США з міжнародного розвитку є провідною установою Уряду Сполучених Штатів Америки з виконання програм міжнародної економічної та гуманітарної допомоги. Штаб-квартира USAID знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія; Агентство також має регіональні Місії у: Центральній та Південній Африці, Азії та на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі та Євразії.

USAID здійснює свої проекти у тісній співпраці з приватними добровольчими організаціями США, американськими компаніями та іншими державними та міжнародними організаціями.

Пріоритети діяльності Покращення бізнес-клімату та залучення іноземних інвестицій для ліквідації зайвих нормативно-правових обмежень для підприємництва; підтримка у реформуванні пенсійної системи, розвитку фінансового сектору та підвищенні енергоефективності економіки. Допомога у протидії корупції та транскордонній торгівлі людьми. Боротьба проти туберкульозу та ВІЛ/СНІД, поліпшення материнського та дитячого здоров’я.
Контакти:
WEB-сайт http://ukraine.usaid.gov/ua
Телефон +38 (044) 521-50-00
Факс +38 (044) 521-52-45
Адреса офісу 04112, Україна, м. Київ, вул. Ігора Сікорського, 4

 

Назва

Програма UNITER Агентства США з міжнародного розвитку

Короткий опис Проект “Об’єднуємося заради реформ” (UNITER) фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується Pact. Inc. в Україні. Головною метою проекту UNITER є зміцнення та підтримка активних організацій громадянського суспільства в Україні (ОГС) з метою консолідації та посилення демократичних перетворень. Проект акцентує увагу на загальних системних проблемах, які постають перед громадянським суспільством, а також надає підтримку ініціативам ОГС з моніторингу, представлення інтересів і захисту прав (адвокасі) у різних сферах суспільного життя, що сприятиме процесам реформування в Україні.
Пріоритети діяльності Зміцнення та підтримка активних організацій громадянського суспільства в Україні (ОГС) з метою консолідації та посилення демократичних перетворень.
Контакти:
WEB-сайт http://uniter.org.ua/
E-mail uniter@uniter.org.ua
Телефон +38 (044) 495-53-83
Факс +38 (044) 495-53-84
Адреса офісу 01001, Україна, м. Київ, вул. Малопідвальна 10, офіс 2, 1 поверх

 

Назва

Міністерство енергетики США

Короткий опис Ключовий орган, який займається питаннями енергетики в Сполучених Штатах – Міністерство енергетики США. Відповідає за виробництво ядерних реакторів у США, виробництво електроенергії, виготовлення ядерної зброї, переробку та захоронення радіоактивних відходів. Є також науковою організацією, до структури якої входять десятки великих наукових лабораторій. Відповідає за ядерну безпеку, у співпраці з іншими країнами, працює над нерозповсюдженням ядерної зброї та технологій.
Пріоритети діяльності Ліквідація ядерного палива для України, запобігання незаконному розповсюдженню ядерних та інших радіоактивних матеріалів, покращення збереженості відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання в Україні
Контакти:
WEB-сайт http://energy.gov/
E-mail The.Secretary@hq.doe.gov
Телефон 202-586-50-00
Факс 202-586-44-03
Адреса офісу U.S. Department of Energy, 1000 Independence Ave., SW

Washington, DC 20585

 

Назва

Посольство США в Україні

Короткий опис Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні розпочало свою діяльність 22 січня 1992 року, і зараз у ньому працює приблизно 175 американців і понад 350 українців, представлено понад десяток американських урядових міністерств і відомств.
Пріоритети діяльності Демократизація сфер управління, економічний розвиток та соціальна допомога. Допомога з питань торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та США, сприяння поширенню співробітництва між українськими та американськими діловими колами. Програми культурного та освітнього обмінів. Програми технічної допомоги у сфері правоохоронної діяльності та іншими питаннями у сфері утвердження верховенства права в Україні, американсько-української співпраці та протидії міжнародній злочинності.
Контакти:
WEB-сайт http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/
E-mail kyvinfo@usaid.gov
Телефон +38 (044) 521-50-00
Факс +38 (044) 521-52-45
Адреса офісу 04112, Україна, м. Київ, вул. Сікорського, 4

 

Назва

Фонд сприяння демократії при Посольстві США в Україні

Короткий опис Фонд сприяння демократії при Посольстві Сполучених Штатів України – це цілеспрямований, але гнучкий механізм, спрямований на фінансову підтримку унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвитку спроможності та самозабезпечення НДО в Україні.
Пріоритети діяльності В проектах, які отримують грантову підтримку, організації вказують на конкретні досягнення та їх вплив на певну сферу чи громаду. Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус недержавних та неприбуткових (громадські організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри).

Тематичні пріоритети Фонду сприяння демократії:

 • Права людини: освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини (у заявках необхідно вказати, які прошарки населення будуть цільовими та які види діяльності заплановані в рамках проекту та після його завершення);
 • Верховенство права та реформа в галузі права: реформи в різних галузях права, юридичні клініки/надання юридичних консультацій, юридична просвіта громадян; судова підтримка; підтримка проектів правозахисних груп та діяльність після завершення проекту;
 • Економічні реформи: сприяння ініціативам у сфері ринкової економіки, розвиток малого та середнього бізнесу, реформи в аграрному секторі; підтримка зв’язків між громадськістю та приватним сектором; лобіювання податкової реформи та інших питань стосовно підприємницької діяльності;
 • Підтримка громадських ініціатив: ініціативи, що сприяють подальшому розвитку, ефективності та самозабезпеченню третього сектора;
 • Розвиток виборчої системи: освіта виборців та моніторинг виборів, навчання членів виборчих комісій тощо;
 • Антикорупційна діяльність та прозорість уряду: освіта та ознайомлення громадськості із даними проблемами;
 • Запобігання торгівлі людьми: проекти, спрямовані на ознайомлення із проблемами, їх запобігання та надання юридичної допомоги;
 • Рівність жінок, етнічних та інших меншин: захист, юридична допомога; проекти, спрямовані на створення асоціацій тощо.
Контакти:
WEB-сайт http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html
E-mail KyivDemGrants@state.gov
Телефон +380 (44) 521-50-44
Факс +380 (44) 521-55-75
Адреса офісу 04112, Україна, Київ, вул. Сікорського, 4
Відділ преси, освіти та культури Посольства США

 

Назва

Фонд розвитку українських ЗМІ Посольства США в Україні

Короткий опис Програма «Фонд розвитку українських ЗМІ» адмініструється Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомогу українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які працюють над проектами, пов’язаними з медіа.
Пріоритети діяльності Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від незалежних українських ЗМІ – друкованих, теле-, радіо- та Інтернет-ресурсів. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під фінансування не підпадають. Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та представникам українських медіа, незалежно від їхнього статусу. Недержавні організації можуть претендувати на отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа.

Під фінансування не підпадають рекламні видання; інформаційні бюлетені, які видаються недержавними організаціями; спеціалізовані видання, орієнтовані на висвітлення вузькопрофесійної тематики; проекти, які переслідують партійні або політичні інтереси.

Контакти:
WEB-сайт http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/media.html
E-mail KyivDemGrants@state.gov
Телефон +380 (44) 521-50-44
Факс +380 (44) 521-55-75
Адреса офісу 04112, Україна, Київ, вул. Сікорського, 4

Відділ преси, освіти та культури Посольства США

 

Назва

Корпус Миру США в Україні

Короткий опис Корпус Миру США в Україні було засновано у 1992 році, коли український Президент Леонід Кравчук та американський Президент Джордж Буш підписали двосторонню угоду про започаткування Корпусу Миру США в Україні.

Відтоді Корпус Миру співпрацював з багатьма прогресивними організаціями. Американські добровольці живуть і працюють пліч-о-пліч з українцями протягом двох років, обмінюючись досвідом та започатковуючи стосунки, які часто тривають усе життя.

Пріоритети діяльності Викладання англійської мови як іноземної, розвиток молоді, розвиток громад.
Контакти:
WEB-сайт http://ukraine.peacecorps.gov/
E-mail info@ua.peacecorps.gov , ukrainedesk@peacecorps.gov
Телефон +38(044) 391-66-20
Факс +38(044) 391-66-21
Адреса офісу 01032, Україна,  м. Київ, а/с 204 вул. Саксаганського, 111-А

 

Назва

Федеральне міністерство економіки і технологій Німеччини (BMWI)

Короткий опис Відділ Федерального міністерства економіки та технологій з питань політики організації, проведення та участі в національних і міжнародних торгових виставках приймає рішення про офіційне участі німецької сторони в проведених за межами Німеччини міжнародних торгових виставках, що входять до числа найбільш важливих для економіки ФРН, а також надає конкретну допомогу їх учасникам з німецької сторони. Поряд з рішенням бюджетних питань і прийнятті рішень про участь ведуча роль відводиться активному сприянню в сфері оформлення і презентації Німеччини на зарубіжних торгових виставках. У безперервному діалозі з економічними партнерами Федеральне міністерство економіки і технологій надає підтримку німецьким підприємствам в рамках їх діяльності на міжнародних ринках збуту.
Пріоритети діяльності Перепідготовка управлінських кадрів
Контакти:
WEB-сайт https://www.bmwi.de
E-mail kontakt@bmwi.bund.de
Телефон +49 (0) 30- 18 615 0
Факс +49 (0) 30- 18 615 7010
Адреса офісу 10115, Berlin, Scharnhorststraße 34-37

 

Назва

Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)

Короткий опис Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини стимулює економічний розвиток у Німеччині та в інших країнах на основі міжнародного співробітництва та партнерства.
Пріоритети діяльності Енергоефективність у будівлях. Програма сприяння економічному розвитку та зайнятості. Інституційна підтримка Міністерства праці та соціальної політики України. Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. Сприяння розвитку соціальної інфраструктури.

Додатковий компонент: “Пілотний захід “Міський простір”. Консультаційні послуги в рамках проекту “Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)”

Контакти:
WEB-сайт http://www.bmz.de/de/index.html
E-mail presse-kontakt@bmz.bund.de
Телефон +49 / 228/9 95 35-0
Факс +49 / 228/9 95 35-35 00
Адреса офісу 53113 Bonn, Dahlmannstraße 4

 

Назва

Федеральне Міністерство довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини (BMU)

Короткий опис Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища з 1986 року відповідає за екологічну політику федерального уряду. Метою екологічної політики є збереження або створення здорового середовища проживання нашого і майбутнього покоління. Тому екологічна політика федерального уряду включає в себе багато різних областей, в яких міністерство формує цілі, приймає рішення і розробляє законодавчі акти.
Пріоритети діяльності Енергоефективна забудова
Контакти:
WEB-сайт http://www.bmu.de/
E-mail service@bmu.bund.de
Телефон 030 18 305-2010
Факс 030 18 305-2016
Адреса офісу 10117 Berlin, Stresemannstraße 128-130

 

Назва

Посольство Федеральної Республіки Німеччина в Україні

Короткий опис Фінансова підтримка п’ятьом мікропроектам з коротким терміном реалізації (макс. 6 місяців), які спрямовані на покращене задовільнення основних потреб бідних та найбідніших верств населення і мають

довгострокову дієвість.

Пріоритети діяльності Посольство надає підтримку організаціям/ установам при здійсненні їхніх проектів шляхом участі у фінансуванні, якщо вони не мають змоги самостійно реалізувати свій проект. Це означає, що у будь-якому випадку повинен бути власний внесок заявника (можливо і нефінансового характеру, наприклад, трудовитрати, надання робочої сили, приміщень тощо). Можливе також часткове фінансування третіми особами.  Максимальна сума гранту становить, як правило, 8000 євро. Закупівлі, які необхідні в рамках проекту, здійснюються винятково в Україні.  Проект не повинен призводити до повторних зобов’язань Посольства.  На одну організацію/об’єднання /установу може бути подана лише одна заявка. Виконавець проекту має бути спроможним самостійно нести поточні витрати або заробляти кошти в рамках проекту.
Контакти:
WEB-сайт http://www.kiew.diplo.de/contentblob/4368784/Daten/4837787/pdf_Merkblatt_Kleinstprojekte_2015.pdf
E-mail info@donezk.diplo.de
Телефон +380 (44) 247 68 00
Факс +380 (44) 247 68 18
Адреса офісу 01901, Україна, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 25

Відділ економіки Посольства Німеччини в Києві

 

Назва

Німецьке бюро міжнародної співпраці (GIZ)

Короткий опис GIZ – це державне агентство, засноване в 1975 році згідно з нормами права Німеччини. Основною метою діяльності GIZ є розвиток міжнародного співробітництва, забезпечення постійного світового політичного, економічного, екологічного та соціального розвитку, а також сприяння Уряду GIZ в досягненні цілей національної політики розвитку.
Пріоритети діяльності
 • сталий економічний розвиток;
 • реформа системи державного управління;
 • енергоефективність;
 • боротьба з ВІЛ / СНІД.
Контакти:
WEB-сайт http://www.inwent.org.ua/
E-mail Svetlana.Stepashchenko@giz.de
Телефон +380 (44) 230 28 70
Факс +380 (44) 230 28 71
Адреса офісу 01001,Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 11, к. 65

 

Назва

Німецька «Кредитна установа для Відбудови» (KFW)

Короткий опис Німецька «Кредитна установа для Відбудови» це німецький державний банк, в якому федеральному уряду Німеччини належить 80% акцій, федеральним землям Німеччини – 20%. Головною метою діяльності є посилення конкурентоспроможності приватних малих та середніх підприємств. Кошти спрямовуються виключно на кредитування приватного малого та мікро-підприємництва шляхом надання через уповноважені банки-учасники кредитів для фінансування інвестицій та обігових коштів, згідно із затвердженими процедурами мікрокредитування. Не має на меті одержання прибутку і не розподіляє між своїми засновниками (учасниками) можливий отриманий прибуток.
Пріоритети діяльності Сферами діяльності KfW є:

 • допомога малому і середньому бізнесу, а також підприємцям;
 • загальні позики;
 • будівництво та енергозбереження;
 • фінансування комунальної інфраструктури;
 • освіта;
 • експортне та проектне фінансування;
 • співпраця з країнами, що розвиваються;
 • завдання суспільного значення;
 • рефінансування.
Контакти:
WEB-сайт http://www.kfw.de, www.kfw-entwicklungsbank.de
E-mail kfg.kiew@kfw.de
Телефон +38 (044) 581-19-55
Факс +38 (044) 289-11-25
Адреса офісу 01021, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 44, офіс 1

 

Назва

Організація «Британська екстрена допомога Росії та республікам колишнього СССР” (BEARR)

Короткий опис Програма невеликих грантів від BEARR Trust для НУО.

Головними пріоритетами BEARR залишаються проблеми охорони здоров’я і соціального благополуччя. Особливу увагу приділено піклуванню про незахищені верстви населення і реформуванню державного підходу до роботи з ними.

Пріоритети діяльності Програма невеликих грантів спрямована на підтримку некомерційних організацій у сферах, що стосуються:

 • обміну досвідом та навчання серед некомерційних організацій, що мають відповідні цілі;
 • більш широкого розповсюдження найкращих практик;
 • покращення співпраці та координації серед некомерційних та інших організацій, що працюють з цільовими групами;
 • підвищення рівня обізнаності та залучення громадських організацій до вирішення окремих проблем;
 • пропозиції щодо інших, творчих підходів до досягнення цілей програми.
Контакти:
WEB-сайт http://www.bearr.org/RU/what-we-do/grants/
E-mail info@bearr.org, bearr.info@gmail.com
Телефон +44 (0) 20 7922 7849
Адреса офісу The BEARR Trust, 32-36 Loman Street, London SE1 0EE

 

Назва

Британський департамент з питань довкілля, продуктів харчування і села (DEFRA)

Короткий опис Департамент Уряду Великобританії, відповідальний за політику та урегулювання у сферах  охорони навколишнього середовища, продовольства і проблем села.
Пріоритети діяльності
 • природнє середовище, біорізноманіття, рослини і тварини,
 • сталий розвиток і зелена економіка,
 • їжа, сільське господарство і рибальство,
 • здоров’я і благополуччя тварин,
 • охорона навколишнього середовища,
 • боротьба із забрудненням,
 • сільські громади.
Контакти:
WEB-сайт https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
E-mail defra.helpline@defra.gsi.gov.uk
Телефон +44 20 7238 6951
Адреса офісу Nobel House, 17 Smith Square, London, SW1P 3JR

 

 

Назва

Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC – Swiss Agency for Development and Cooperation)

Короткий опис Швейцарське агентство з питань розвитку та співробітництва  є підрозділом Федерального департаменту іноземних справ уряду Швейцарії. Головна мета – надання допомоги країнам-партнерам в процесі політичних, економічних та соціальних перетворень. В багатьох проектах працює спільно з Державним секретаріатом економіки (SECO- State Secretariat for Economic Affairs).
Пріоритети діяльності Програма здоров’я матері та дитини
Контакти:
WEB-сайт https://www.eda.admin.ch/sdc
E-mail deza@eda.admin.ch
Телефон +41 (0) 58 462 34 75
Факс +41 (0) 58 464 16 91
Адреса офісу 3003 Bern, Freiburgstrasse, 130

 

Назва

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO)

Короткий опис Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань – ДСШЕП (SECO) – це експертний центр федерального уряду з усіх ключових питань стосовно економічної політики. Його метою є забезпечення сталого економічного зростання шляхом впровадження необхідних законодавчих та економічних політичних умов.
Пріоритети діяльності Розвиток органічного ринку в Україні. Проекти з енергоефективності
Контакти:
WEB-сайт http://www.seco-cooperation.admin.ch/
E-mail info.cooperation@seco.admin.ch
Телефон +41 (0) 58 464 09 10
Факс +41 (0) 58 464 09 62
Адреса офісу 3003 Bern, Holzikofenweg 36

 

Назва

Швейцарське бюро співробітництва в Україні

Короткий опис Дирекція з питань розвитку та співробітництва (DEZA) є агентством у складі Федерального Департаменту Закордонних Справ Швейцарії. Вона відповідає за координацію діяльності інших федеральних відомств, спрямованої на розвиток співробітництва й надання Швейцарією гуманітарної допомоги.. Метою співробітництва з країнами Східної Європи  є надання їм підтримки на шляху до демократії та ринкової економіки. Це відбувається шляхом передачі науково-технологічної інформації та допомоги у вирішенні проблемних питань. Технічне співробітництво з країнами Східної Європи концентрується, насамперед, на країнах Південно-Східної Європи та СНД. З 2000 року дві швейцарські агенції – ШАРС та ДСШЕП спільно утримують Швейцарське бюро співробітництва в Києві. Це Бюро є складовою Посольства Швейцарії в Україні. Воно відіграє ключову роль в управлінні Швейцарською програмою співробітництва в Україні, оскільки відповідає за планування та реалізацію програм/проектів та визначає основні засади співпраці для наших партнерів у Швейцарії та в Україні.
Пріоритети діяльності Cприяння демократичним реформам державних інститутів, забезпечення сталого розвитку економіки, впровадження принципів справедливого суспільства на засадах участі громадян у суспільному житті, допомога в поглибленні інтеграції в Європу.
Контакти:
WEB-сайт https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/uk/home/predstavnictva/spivrobitnictvo.html
E-mail kyiv@eda.admin.ch, kye.sco@eda.admin.ch
Телефон +38 (044) 238-62-50
Факс +38 (044) 238-62-51
Адреса офісу 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 4

 

Назва

Проект «DESPRO»

Короткий опис DESPRO — це швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні”, який фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарське бюро співробітництва (SDC) та впроваджується Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку (Skat). Місія проекту полягає в оптимізації системи управління та сприянні ефективному місцевому розвитку в Україні, що, в свою чергу, створить новий імпульс як для демократичних процесів, так і для надання послуг на рівні громади.
Пріоритети діяльності
 • упровадження сталих моделей децентралізованого надання послуг,
 • сприяння процесу впровадження реформ щодо децентралізації та місцевого самоврядування в Україні.
Контакти:  
WEB-сайт http://despro.org.ua/
E-mail
  despro@despro.org.ua
Телефон (+38044) 270 55 21, 270 55 27
Факс (+38044) 279 67 27
Адреса офісу 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка 2, офіс 2

 

Назва

Британська Рада в Україні

Короткий опис Заснована у 1934 р. Британська Рада є міжнародною організацією Сполученого Королівства із культурних відносин та освіти. Організація   створює можливості для розбудови міжнародних зв’язків між Британією та іншими країнами та вибудовує довіру між людьми по всьому світу. Це глобальна організація, що має 190 представництв у 110 країнах та регіонах.
Пріоритети діяльності Організація зміцнює зв’язки між Україною та Сполученим Королівством у сферах мистецтва, вивчення англійської мови, вищої освіти та розбудови суспільства.
Контакти:  
WEB-сайт http://www.britishcouncil.org.ua/
E-mail info@britishcouncil.org.ua
Телефон +380 44 490 5600
Факс +380 44 490 5605
Адреса офісу 04070, Україна, Київ, вул. Григорія Сковороди, 4/12

 

Назва

Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA)

Короткий опис Метою діяльності CIDA є сприяння країнам, що розвиваються у їх прагненні досягти сталого економічного та соціального розвитку у відповідності до їхніх потреб шляхом співпраці з ними у проведенні заходів, спрямованих на розвиток, надання гуманітарної допомоги і, таким чином, сприяння поширенню соціальної справедливості, міжнародної стабільності та довготривалих відносин на користь світової спільноти, що відповідає політичним та економічним інтересам Канади за кордоном.
Пріоритети діяльності Реформування нафтогазового комплексу, будівництва, машинобудування. Підвищення конкурентоспроможності молочного сектору України, розвитку плодоовочівництва. Розроблення та впровадження публічної політики. Місцевий економічний розвиток міст України. Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні
Контакти:
WEB-сайт http://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/ukraine.aspx?lang=eng
E-mail info@acdi-cida.gc.ca, kyiv@international.gc.ca
Телефон (044) 590 31 00
Факс (044) 590 31 34
Адреса офісу 01901, м. Київ,  вул. Костельна, 13А,

Посольство Канади в Україні, відділ технічного співробітництва

 

Назва

Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив

Короткий опис Протягом більше трьох десятиліть, Канада фінансувала малі проекти допомоги в країнах, що розвиваються через Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив (КФМІ).  КФМІ – це програма, яка підтримує малі проекти, що пропонуються і реалізуються місцевими ГО та іншими народними об’єднаннями, сільськими радами, кооперативами та жіночими групами.
Пріоритети діяльності Проекти повинні бути направлені на вирішення існуючих потреб місцевих громад та відповідати тематичним пріоритетам Канади у сфері надання міжнародної допомоги: створення можливостей для дітей і молоді та розвитку демократії ,заохочуючи до участі меншини та уразливі групи населення. КФМІ гранти також можуть бути доступні для сприяння місцевим організаціям по наданню гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій, сталого розвитку навколишнього середовища та гендерної рівності. Акцент буде зроблено на відповідальних та усталених проектах, які сприяють створенню потенціалу, розвитку та розширенню прав і можливостей громад.
Контакти:
WEB-сайт http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/highlights-faits/2013/canada_fund-fonds_canadien.aspx?lang=ukr#n2
E-mail kyiv@international.gc.ca
Телефон + 380 (44) 590-3100
Факс + 380 (44)  590-3134
Адреса офісу 01901, Україна, Київ, вул. Костельна, 13-А, Посольство Канади

 

Назва

Програма МАТRА Міністерства закордонних справ Нідерландів

Короткий опис Програма Матра (трансформації суспільства), започаткована Міністерством закордонних справ Нідерландів в 1994 році, спрямована на підтримку перехідних процесів в країнах центральної та східної Європи, в тому числі, і в Україні, та побудови плюралістичного, демократичного та конституційного суспільства. Програма Матра КАП (малих проектів за підтримки посольства) спрямована на підтримку невеликих за обсягом місцевих ініціатив, що дає можливість зробити позитивний внесок у реформування суспільства на місцевому рівні
Пріоритети діяльності Законодавство та верховенство права, громадське управління, навколишнє середовище, освіта, інформаційне забезпечення / засоби масової інформації, соціальний захист, охорона здоров’я, зайнятість та соціальна політика, права людини/меншини, культура
Контакти:
WEB-сайт http://ukraine.nlembassy.org/organization/departments/governance-and-human-rights
E-mail kie@minbuza.nl, kie-matra@minbuza.nl
Телефон +38 (044) 49-08 220
Факс +38 (044) 49-08-209
Адреса офісу 01901, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 7

 

Назва

Програма „Зміни в регіоні” – RITA

Короткий опис Програма, заснована в 2000 році, є ініціативою Польсько-Американського Фонду Свободи, реалізованою за підтримки Фонду «Освіта для демократії». Метою Програми є підтримка демократичних змін і вільної ринкової економіки в країнах Східної та Центральної Європи, Кавказу та Центральної Азії, насамперед шляхом передачі польського досвіду в цій галузі. Одночасно важливим завданням Програми є участь у формуванні нових лідерів та громадських, інтелектуальних, економічних еліт, готових і здатних діяти в ім’я розвитку демократії, ринкової економіки, а також громадянського суспільства. Крім того, в рамках Програми має місце популяризація ідеї міжнародного співробітництва, діалогу культур, а також етичних стандартів транскордонного співробітництва.
Пріоритети діяльності Системні зміни; соціальна політика і система освіти; розвиток місцевого самоврядування і місцевих громад; розвиток НДО та підприємництва; права людини; культурна спадщина; захист довкілля тощо.
Контакти:
WEB-сайт http://rita.edudemo.org.pl/
E-mail biuro@edudemo.org.pl
Телефон +48 603 375 602
Факс +48 22 635 40 06
Адреса офісу Fundacja Edukacja dla Demokracji, ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa

 

Назва

Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA)

Короткий опис Шведське Агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) є організатором міжнародних тренінгових програм, які мають на меті покращення управлінських та технічних навичок представників країн-партнерів. Ці короткострокові програми охоплюють сфери, що є стратегічно важливими для економічного та соціального розвитку. Серед проектів – підтримка вступу України до ВТО, проекти в області розвитку ринкової економіки, культури, системи соціального захисту, охорони навколишнього середовища, освіти.
Пріоритети діяльності Надання консультативної допомоги Міністерству фінансів України у реформуванні бюджетного процесу та управлінні допомогою. Вирішення трудових спорів в Україні. Зниження ризиків, викликаних впливом радону та природного випромінювання. Забезпечення якості та контроль якості в медичній радіології.
Контакти:
WEB-сайт http://www.sida.se/English/
E-mail sida@sida.se
Телефон +46 (0)8 698 50 00
Факс + 46 (0)8 20 88 64
Адреса офісу 105 25 Stockholm, Valhallavägen, 199

 

Назва

Датське агентство з міжнародного розвитку (DANIDA)

Короткий опис Данія займається проектами розвитку в Україні, Грузії та Вірменії – Україні надається пріоритет. Данська допомога цим країнам проводиться згідно з Програмою Сусідства Міністерства Закордонних Справ Данії. Деякі проекти, які фінансуються і керуються лише в рамках Міністерства Закордонних Справ Данії, а інші здійснюються у співпраці з ЄС.
Пріоритети діяльності Пріоритети:

 • права людини і демократія;
 • зелений розвиток;
 • соціальний прогрес;
 • стабільність і захист.
Контакти:
WEB-сайт http://www.tika.gov.tr/en/
E-mail
  ievamb@um.dk
Телефон +380 44 200 1260
Факс +380 44 200 1281
Адреса офісу 01054, Україна,  м. Київ, вул. Гоголівська, 8 Посольство Королівства Данії

 

Назва

Норвезьке агентство з розвитку та співробітництва (NORAD)

Короткий опис Норвезьке агентство з розвитку та співробітництва (Norad) є управлінням у Міністерстві закордонних справ Норвегії. Мета Norad: співробітництво з метою розвитку відносин з партнерами, країнами, що розвиваються, міжнародними організаціями; політика розвитку та співробітництва досягається завдяки наданню консультативної допомоги та підтримки Міністерства закордонних справ та Норвезької місії дипломатичної служби; надання грантів через норвезьких і міжнародних партнерів для більш ефективного сприяння скорочення масштабів бідності.
Пріоритети діяльності 1. Зміна клімату та охорона навколишнього середовища:

 • раціональне використання природних ресурсів,
 • зміна клімату та доступ до екологічно чистого виду енергії,
 • управління водними ресурсами.

2. Здоров’я нації.

3. Макроекономіка і державне управління:

 • макроекономіка і скорочення масштабів бідності;
 • оподаткування в країнах, що розвиваються;
 • бюджетна підтримка;
 • державне управління фінансами;
 • децентралізація;
 • Довірчі фонди Світового банку.

4. Електроенергія:

 • нафта
 • чиста енергія.
Контакти:
WEB-сайт http://www.norway.com.ua/
E-mail emb.kiev@mfa.no
Телефон +380 44 281 22 00 / +47 23 95 57 00
Факс +380 44 281 22 99
Адреса офісу 01901, Україна, м. Київ, вул. Стрілецька, 15 Посольство Норвегії в Україні

 

Назва

Фінський Фонд Місцевого Співробітництва

Короткий опис Фінський Фонд Місцевого Співробітництва (Фонд) – це фонд, яким керує Посольство Фінляндії в Україні. Фонд спрямований на підтримку ініціатив місцевих Неурядових Організацій (НДО), науки і технологій суспільства, університетів та інших навчальних та науково-дослідних інститутів, незалежних ЗМІ, громадських адміністрацій та культурних закладів, Торгових Палат, організацій, що сприяють експорту та інвестиціям, підприємствам, організаціям ринку праці та іншим установам, таким як: фундації, релігійні громади або урядові установи, які прагнуть просувати нижче приведені цілі, Громадянські Організації та регіональні установи.
Пріоритети діяльності I) Права людини, питання гендерної рівності

Проекти, які: підвищують усвідомлення жіночих прав та гендерної рівності; підвищують роль жінки в громадському житті; підтримують діяльність щодо покращення умов життя дітей, що перебувають у складній життєвій ситуації.

II) Питання охорони навколишнього середовища, особливо в галузі енергоефективності

III) Демократія та належне урядування

Проекти, які: зміцнюють належне урядування, особливо допомагають місцевим громадам; підтримують діяльність, спрямовану на підвищення політичної свідомості та вирішення протиріч.

Контакти:
WEB-сайт http://www.finland.org.ua/
E-mail sanomat.kio@formin.fi
Телефон +380 44 278 7049
Адреса офісу 01901 Київ, вул. Стрілецька, 14

 

Назва

Посольство Франції в Україні

Пріоритети діяльності

Економічна Служба Посольства Франції в Україні сприяє розвитку двосторонніх франко-українських відносин (розширення торгівлі, збільшення кількості французьких інвестицій в Україні), а також врегульовує економічні та фінансові питання з МВФ, Світовим Банком, ЄБРР, тісно співпрацює з Європейським Союзом, Світовою Організацією Торгівлі. Метою Економічної Служби є покращення доступу французьких підприємств на ринок України.

Також пріоритетами діяльності є:

 • співробітництво у галузі вищої освіти,
 • наукове співробітництво,
 • технічне та інституційне співробітництво,
 • співробітництво в галузі культури та мистецтва,
 • співробітництво в мовній сфері і в галузі освіти,
 • молодь і спорт,
 • безпека і оборона.
Контакти:
WEB-сайт http://www.ambafrance-ua.org/
E-mail visas.kiev-amba@diplomatie.gouv.fr
Телефон (+380) 044 590 36 00
Факс (+380) 044 590 36 24
Адреса офісу 01901, Киïв, вул. Рейтарська, 39

 

Назва

Міністерство закордонних справ Естонії

Короткий опис Міністерство закордонних справ Естонії надає можливість мікрофінансування проектів для українських НУО або урядових / місцевих органів влади. Мета мікрофінансування – швидко реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних країнах і підвищити потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також неурядових організацій і фондів, що діють в громадських інтересах.
Пріоритети діяльності Проекти повинні відповідати Стратегії розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги Естонії  і відповідати загальним цілям розвитку співпраці:становище жінок та забезпечення гендерної рівності

– поліпшення навколишнього середовища та підвищення рівня екологічної свідомості

– сприяти втіленню ICT solutions

Проекти повинні бути пов’язані з однією з наступних галузей –

1 освіта

2 охорона здоров’я

3 мир і стабільність

4 розвиток демократії і верховенство закону

5 економічний розвиток

6 екологічно сприятливий розвиток

7 інформування громадськості та глобальна освіта

Контакти:  
WEB-сайт http://www.estemb.kiev.ua/ukr
E-mail Embassy.Kyiv@mfa.ee
Телефон +380 44 590 07 80
Факс +380 44 590 07 81
Адреса офісу пл. Исланди, 1, 15049, Таллинн, Эстонская Республика

 

Назва

Посольство Литовської Республіки в Україні

Пріоритети діяльності

Пріоритетними напрямками фінансування проектів розвитку співпраці i сприяння демократії Посольства Литви в Україні є регіональне співробітництво та  інтеграція України у європейський простір.

Посольство Литовської Республіки в Україні запрошує також подавати заявки на виконання проектів розвитку співпраці і сприяння демократії для втілення у життя наступних концепцій:

1. Сприяння зайнятості дітей і молоді та відновлення навчального процесу у післяконфліктних регіонах України;

2. Сприяння економічній та соціальній активності жінок, які потерпіли від конфлікту на сході Україні;

3. Збереження спільної історичної і культурної спадщини Литви і України.

Контакти:
WEB-сайт http://ua.mfa.lt/
E-mail amb.ua@urm.lt
Телефон +38044 2540920
Факс +38044 2540928
Адреса офісу 01901, Київ, вул. Буслівська, 21

Суспільні донори

Назва

Фонд «Східна Європа»

Короткий опис Фонд Східна Європа (ФСЄ) – благодійна неприбуткова українська організація, що розпочала свою роботу у 2008 році. ФСЄ успішно продовжує роботу свого засновника – Фонду Євразія, що за 15 років роботи інвестував у проекти в Україні понад 44 мільйони доларів США, підтримуючи місцеві ініціативи, спрямовані на розвиток громадянського суспільства, сприяння економічному зростанню та ефективному управлінню. З метою ефективнішої реалізації власних програм для підтримки місцевих ініціатив та розбудови громад ФСЄ співпрацює з мережею своїх партнерів: громадськими лідерами, НДО, асоціаціями, університетами, дослідними інституціями, органами місцевого самоврядування та організаціями, що надають технічну допомогу.
Пріоритети діяльності Зараз ФСЄ зосередив увагу на чотирьох програмах:

 • місцевий економічний розвиток;
 • місцевий соціальний розвиток;
 • розвиток громадянського суспільства та ефективне управління;
 • екологія та енергоефективність.
Контакти:
WEB-сайт http://www.eef.org.ua/
E-mail info@eef.org.ua
Телефон +38 (044) 200-38-24
Факс +38 (044) 200-38-25, 200-38-26
Адреса офісу 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 83, 3 поверх

 

Назва

Національний фонд підтримки демократії
(NED ‑ National Endowment for Democracy)

Короткий опис Національний фонд розвитку демократії – це приватна некомерційна організація, створена в США у 1983 р. Діяльність фонду спрямована на розвиток демократії через підтримку недержавних демократичних інститутів по всьому світу. Щорічно фонд NED виплачує понад 1.000 грантів на підтримку проектів неурядових організацій за кордоном, що працюють над досягненням демократичних цілей у більш ніж 90 країнах.
Пріоритети діяльності Національний Фонд Підтримки Демократії зацікавлений у підтримці пропозицій місцевих незалежних організацій, спрямованих на:

 • заохочення і захист прав людини і верховенство закону,
 • підтримку свободи інформації та незалежних засобів масової інформації,
 • зміцнення демократичних ідей і цінностей,
 • сприяння підзвітності та прозорості,
 • зміцнення організацій громадянського суспільства,
 • зміцнення демократичних політичних процесів та інститутів,
 • поширення громадської освіти,
 • підтримку демократичного вирішення конфліктів,

сприяння свободі асоціацій, зміцнення ринкової економіки.

Контакти:
WEB-сайт http://www.ned.org/
E-mail info@ned.org
Телефон (202) 378-97-00
Факс (202) 378-94-07
Адреса офісу 1025 F Street NW, Suite 800, Washington, DC 20004

 

Назва

Фонд Конрада Аденауера

Короткий опис Починаючи з 1994 року, Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні супроводжує процес політичних та економічних перетворень в Україні. З цією метою Фонд вже реалізував понад 500 проектів. Фонд підтримує демократичні політичні партії України та їхні молодіжні організації.
Пріоритети діяльності
 • підтримка демократичного розвитку,
 • побудова громадянського суспільства,
 • ствердження вільних ЗМІ,
 • консолідація демократичних інститутів.
Контакти:  
WEB-сайт http://www.kas.de/ukraine/ukr/
E-mail office.ukraine@kas.de
Телефон +380 44 4927443
Факс +380 44 2537504
Адреса офісу 01021, Україна, м. Київ вул. Шовковична, 10 к. 4

 

Назва

Фонд імені Фрідріха Еберта

Короткий опис Фонд імені Фрідріха Еберта (Фонд Еберта) є найстарішим політичним фондом Німеччини, що володіє багатими традиціями соціал-демократії з дня свого заснування в 1925 році. Фонд був заснований в 1925 році як політичний заповіт Фрідріха Еберта, першого президента Німеччини, обраного демократичним шляхом, і ім’ям якого Фонд названий.

У центрі роботи політичного фонду ‑ просування в життя основних ідеалів і цінностей соціал-демократії: свободи, справедливості, солідарності. Фонд працює в тісному зв’язку з соціал-демократами та організаціями вільних профспілок.

Пріоритети діяльності
 • політико-просвітницька робота,
 • стратегічні дослідження з основних питань економічної, соціальної та освітньої політики, а також за основними напрямками подальшого розвитку демократії,
 • міжнародне співробітництво,
 • підтримка обдарованої молоді.
Контакти:  
WEB-сайт http://www.fes.kiev.ua
E-mail mail@fes.kiev.ua
Телефон +38 (044) 234 00 38
Факс +38 (044) 451 40 31
Адреса офісу 01004 Україна, Київ,  вул. Пушкiнська, 34

 

Назва

Фонд Фрідріха Науманна «За свободу»

Короткий опис Фонд Фрідріха Науманна «За свободу» (ФФН) ‑ це фонд ліберальної політики. Втілюючи свої проекти, Фонд прагне до забезпечення свободи та людської гідності в усіх сферах суспільства. Йогонавчальні програми базуються на освітніх проектах з громадянського виховання, основ держави та права. Фонд Фрідріха Науманна «За свободу» діє в Україні з листопада 2005 року. Київське представництво було відкрите у 2007 р. і з березня 2009 р. відповідає також за діяльність Фонду в Білорусі. Воно є частиною проектного регіону Південно-Східної та Східної Європи, яким керує регіональний центр у Софії.
Пріоритети діяльності
 • політико-просвітницька робота,
 • демократична побудова і ефективна організація політичних партій та їхніх молодіжних спілок;
 • прихильна до громадян комунальна політика;
 • інформація про ЄС та НАТО;
 • діалог на тему правової держави;
 • підтримка українських засобів масової інформації;
 • підтримка економічних реформ.
Контакти:  
WEB-сайт http://www.ukrajina.fnst.org/
E-mail kiew@fnst.org
Телефон +380-44-227 46 23
Факс +380-44-287 69 73
Адреса офісу 01033, Україна,  м. Київ, вул. Володимирська, 79, оф. 31

 

Назва

Центр міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ)

Короткий опис Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) зміцнює демократію в усьому світі через розвиток приватного підприємництва і ринкових реформ. CIPE є одним з чотирьох основних інститутів Національного фонду підтримки демократії.
Пріоритети діяльності Основні програми CIPE включають:

 • демократичне управління,
 • боротьба з корупцією,
 • розвиток бізнес-асоціацій,
 • корпоративне управління,
 • правова та регуляторна реформа,
 • доступ до інформації,
 • робота з жінками і молоддю,
 • тіньовий сектор і права власності.
Контакти:
WEB-сайт http://www.cipe.org/
E-mail kyiv@cipe.org
Телефон +38 044 234 34 46
Факс +38 044 234 259
Адреса офісу 01033, Україна , м. Київ, вул. Тарасівська, 12

 

Назва

Фонд цивільних досліджень та розвитку

Короткий опис CRDF Global є незалежною некомерційною організацією, яка сприяє розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва через гранти, технічні ресурси, навчання та послуги. CRDF Global заснована в Арлінгтоні, штат Вірджинія з офісами в Москві, Росія; Київ, Україна; Алмати, Казахстан; і Амман, Йорданія.
Пріоритети діяльності CRDF Global займається глобальними інноваціями для вирішення критично важливих завдань нашого часу – від здоров’я і навколишнього середовища до безпеки та освіти.
Контакти:
WEB-сайт http://www.crdf.org.ua
E-mail science@ln.ua
Телефон +380 (44) 25 37 223
Факс +380 (44) 25 34 577
Адреса офісу 01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця, 4, кімн. 133,

 

Назва

Глобальний Фонд для Жінок

Короткий опис Фонд грантодавець, що підтримує жіночі правові групи в усьому світі, чия діяльність спрямована на поліпшення становища жінок і дівчаток в області викорінювання насильства над жінками, підвищення доступу до освіти та забезпечення економічної незалежності
Пріоритети діяльності Припинення гендерного насильства над жінками. Покращення загального та репродуктивного здоров’я жінок. Сприяння участі жінок у суспільно-політичному житті.
Контакти:
WEB-сайт http://www.globalfundforwomen.org/
E-mail info@globalfundforwomen.org
Телефон 41-248-4800
Факс 415-248-4801
Адреса офісу 222 Sutter Street, Suite 500, San Francisco, CA 94108, USA

 

Назва

Європейська молодіжна фундація (EYF)

Короткий опис Гранти на реалізацію пілотних проектів молодіжних громадських організацій
Пріоритети діяльності

Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про те, що особлива увага при розгляді питань щодо виділення грантів має бути приділена пілотним проектам українських громадських організацій або європейськими громадськими організаціями, які мають бажання спрацювати з українськими громадськими організаціями у зазначених сферах. Запропоновані пілотні проекти: повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути спрямована на соціальні зміни, які залучають молодь на місцевому рівні; діяльність за проектом повинна мати чіткі зв’язки або вплив на місцевому рівні; повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто міжнародні громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).

Максимальна сума гранту – 10 000 євро.

Заявки на отримання гранту від українських громадських організацій повинні містити на початку опису надпис: “Special Call Ukraine”

Контакти:
WEB-сайт http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/grants
E-mail eyf@coe.int
Телефон +33 (0)3 88 41 20 19
Факс +33 (0)3 90 21 49 64
Адреса офісу 67000 Strasbourg, France, 30 rue Pierre de Coubertin

 

Назва

Demo UkrainaDH

Короткий опис DemoUkrainaDH – це фінансова програма, створена НЕФКО та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за підтримки Швеції та E5P. Мета програми – продемонструвати українським містам нові технології та сучасні рішення, які можна застосувати в системах централізованого опалення, разом з використанням міжнародної практики підготовки проектів, проектування, закупівель, виконання проектів та контролю результатів для впровадження більш енергоефективних та сталих послуг з опалення.
Пріоритети діяльності Економія енергії, скорочення викидів CO2, модернізація систем централізованого опалення.
Контакти:
WEB-сайт http://demo-dh.org.ua/
E-mail office@demo-dh.org.ua
Телефон +380 (44) 207-17-27
Адреса офісу 03150, Україна, Київ, вул. Димитрова 24, офіс 611

 

Назва

Карітас Україна

Короткий опис Карітас України є представництвом однієї з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. Місією якої є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.
Пріоритети діяльності
 • допомога дітям і молоді, сім’ям,
 • охорона здоров’я,
 • соціальні проблеми міграції,
 • допомога в кризових ситуаціях.
Контакти:
WEB-сайт http://www.caritas-ua.org/
E-mail caritas@caritas-ua.org

kyiv@caritas-ua.org

Телефон +380 (32) 227 47 70;
+380 (44) 467 60 80
Адреса офісу 04071, Україна, м. Київ, вул. Костянтинівська 22/17, оф.14-15

 

Назва

Європейський культурний фонд (European Cultural Foundation)

Короткий опис Фонд об’єднує людей і демократичні інститути, поєднуючи місцеві органи, що продукують зміни, і громади по всій Європі. Вже 60 років Фонд прагне до відкритої, демократичної та інклюзивної Європи, в якій культура цінується і є ключовим чинником. Поточним фокусом діяльності є поєднання культури, суспільства та демократії.
Пріоритети діяльності Підтримка мобільності молодих художників і працівників культури – між ЄС і сусідніми країнами – через прикордонні проекти програми грантів STEP Beyond Travel. Підтримка проектів у сфері культури і мистецтва.
Контакти:
WEB-сайт http://www.culturalfoundation.eu/
E-mail ask@culturalfoundation.eu
Телефон +31 (0)20 573 38 68
Факс +31 (0)20 675 22 31
Адреса офісу Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam, The Netherlands

 

Назва

Міжнародний альянс з ВІЛ / СНІДу в Україні

Короткий опис Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (Альянс-Україна) — провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров’я та іншими урядовими органами веде боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД в Україні та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді.
Пріоритети діяльності
 • Послуги: забезпечення комплексу науково-обгрунтованих послуг для уразливих груп в умовах концентрованої епідемії.
 • Політика і права людини: вплив на формування політики у сфері ВІЛ/СНІД, туберкульозу та наркоманії з метою зменшення стигми і дискримінації та захисту прав людини.
 • Мобілізація спільнот: підтримка і мобілізація спільнот для активного залучення до участі у відповіді на епідемію.
 • Центр найкращих практик: поширення найкращих практик та інновацій для ефективної відповіді на епідемію.
Контакти:
WEB-сайт www.aidsalliance.org.ua
E-mail office@aidsalliance.org.ua
Телефон +380 (44) 490-5485, 490-5486, 490-5487, 490-5488
Факс +380 (44) 490-5489
Адреса офісу 03680, Україна, м. Київ, вул. Димитрова 5, корпус 10-А, 9-й поверх,

 

Назва

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000»

Короткий опис Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» – це незалежна неурядова, неприбуткова, неполітична благодійна організація, яка була заснована у Києві у 2001 році. Місія Фонду – робити добро і залучати до цього інших.
Пріоритети діяльності Фонд працює за трьома основними напрямами:

 • історико-культурологічний напрям об’єднує програми, спрямовані на розвиток музейної справи, охорону пам’ятників, підтримку історичних, археологічних, культурологічних досліджень та мистецьких акцій, поширення правдивих знань про минуле народу України, впровадження міжнародних стандартів роботи у сфері культури;
 • медичний напрям реалізовує програми та проекти, спрямовані на вирішення питань охорони материнства та дитинства, вдосконалення мережі лікувальних та реабілітаційних закладів для дітей, надання допомоги дітям з особливими потребами. Особлива увага приділяється створенню сучасної дитячої лікарні, де рівень лікування відповідатиме світовим стандартам.
 • освітньо-науковий напрям об’єднує програми та проекти, покликані розпочати суспільний діалог на теми, присвячені питанням освіти, екології, медицини майбутнього, підтримки талановитої молоді.
Контакти:
WEB-сайт http://www.ukraine3000.org.ua/
E-mail info@ukraine3000.org.ua
Телефон +380 44 390-05-44
Факс +380 44 390-05-49
Адреса офісу а/с 159, Україна,м. Київ, 04070,

 

Назва

Фонд «Відкрий  Україну»

Короткий опис Фонд «Відкрий  Україну» — міжнародний фонд, заснований у липні 2007-го року з ініціативи Арсенія Яценюка та Збіґнева Джимали для зміцнення та розвитку авторитету України у світі.
Пріоритети діяльності Фонд «Відкрий Україну» надає міні-гранти на подорожні витрати для митців задля обміну мистецьким досвідом на міжнародному рівні та покращення взаємодії українських й іноземних митців. Ці гранти надають українським митцям можливість представити свої здобутки усьому світові.
Контакти:
WEB-сайт http://openukraine.org/
E-mail id@openukraine.org, info@openukraine.org
Телефон +380 44 220-1840
Адреса офісу Україна, м. Kиїв, 04071
вул. Верхній Вал, 4в, 5 поверх, оф. 501

 

Приватні донори

Назва

Міжнародний фонд «Відродження»

Короткий опис Міжнародний фонд “Відродження” є однією з найбільших благодійних фундацій в Україні. Фонд засновано фінансистом і філантропом Джорджем Соросом. Місія Фонду – розвивати відкрите суспільство в Україні на основі демократичних цінностей.
Пріоритети діяльності МФВ надає підтримку в таких сферах:

(1) боротьба з корупцією у владі через посилення тиску громадськості та сприяння антикорупційним реформам; (2) моніторинг і документація ситуації з правами людини, потрібна для того, щоб домогтися запровадження антидискримінаційного законодавства та практик і зменшити масштаби зловживань у в’язницях і СІЗО; (3) забезпечення доступу бідних і вразливих верств населення до правосуддя та посилення їхніх правових можливостей; (4) посилення правових можливостей ромів, розвиток інтеграційних моделей, які запроваджуватимуть молоді освічені ромські лідери; (5) боротьбу з політичним популізмом і сприяння усвідомленому вибору; (6) запровадження практик і механізмів, що регулюють конфлікт інтересів; (7) просування цінностей відкритого суспільства за допомогою зобов’язань України перед ЄС; (8) створення прецедентів підзвітного використання коштів у сфері охорони здоров’я; (9) вироблення збалансованої та недискримінаційної наркополітики.
Реалізація цієї стратегії відбуватиметься у межах п’яти тематичних програмних ініціатив: “Демократична практика”, “Права людини та правосуддя”, “Громадське здоров’я”, Ромська програмна ініціатива, Європейська програмна ініціатива.

Контакти:
WEB-сайт www.irf.ua
E-mail irf@irf.kiev.ua
Телефон +380 (44) 461-97-09
Факс +380 (44) 486-76-29
Адреса офісу 04053, м. Київ,  вул. Артема, 46
Східноукраїнське регіональне відділення МФВ м. Харків, пл. Конституції 1, Палац праці, 3 під’їзд, 6 поверх, оф. 615.

 

Назва

Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation)

Короткий опис Більш ніж століття робота Фонду Рокфеллера була присвячена одній місії – сприянню зростання благополуччя людства по всьому світу. Завдяки портфелю ініціатив, Фонд прагне стимулювати і масштабувати трансформаційні інновації, розвивати партнерські відносини та створити системні зміни на користь бідних людей ы представників найвразливыших груп населення з усього світу.
Пріоритети діяльності Підтримує такі галузі, як:

–     здоров’я,

–    агрокультура й охорона якості їжі,

–    мистецтво та культура,

–    енергія,

–    зміна клімату,

–    гендерна рівність,

–    інновації,

–    інклюзивна економіка та ін.

Контакти:
WEB-сайт http://www.rockefellerfoundation.org
Телефон (212) 869-85-00
Факс (212) 764-346-8
Адреса офісу 420 Fifth Avenue, New York, NY 10018

 

Назва

Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Короткий опис Фонд Чарльза Стюарта Мотта є приватним благодійним фондом.
Пріоритети діяльності 1. Громадянське суспільство. Місія: посилити благодійність та некомерційний сектор для підвищення громадянської активності та покращення умов життя громади і суспільства.

2. Навколишнє середовище. Місія: створення прозорих і відповідальних установ, державної політики та відповідних моделей розвитку, що  захищають громади і різноманітність та цілісність екосистем.

Контакти:
WEB-сайт http://www.mott.org /
E-mail info@mott.org
Телефон +1-810-238-5651
Факс +1-810-766-1753
Адреса офісу Mott Foundation Building
503 S. Saginaw St., Suite 1200, Flint, Mich. 48502-1851

 

Корпоративні донори

Назва

Український інститут газу нетрадиційних джерел

Короткий опис Український інститут газу нетрадиційних джерел ‑ це програма, що реалізується компанією «Шелл» в рамках виконання угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться в межах ділянки Юзівська.

Мета програми – сприяти обміну досвідом між українськими та іноземними партнерами у сфері видобутку вуглеводнів, підвищити рівень знань, вмінь і кваліфікації фахівців у цій сфері, вивчити економічні, екологічні та соціальні аспекти впливу таких проектів на розвиток країни вцілому та громад на регіональному та місцевому рівнях, а також підвищити обізнаність громадськості з питань відповідальної розробки вуглеводнів.

У 2014 році учасники програми обиралися шляхом проведення конкурсу проектних пропозицій серед українських університетів, науково-дослідницьких інститутів, неурядових та громадських організацій.

Пріоритети діяльності Вода та енергія: екологічний аудит та ефективне використання енергетичних ресурсів (енергоефективність).

Газ як джерело енергії в Україні.

Найкращі світові регуляторні (дозвільні) практики в нафтогазовій промисловості. Можливості для України.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.shell.ua/innovation/ugi.html
Адреса офісу 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 100

 

Назва

Компанія «Монсанто»

Короткий опис «Монсанто» – компанія із списку Fortune 500, яка виробляє насіння сільськогосподарських та овочевих культур, біотехнологічні ознаки рослин і засоби захисту рослин.
Пріоритети діяльності
 • масштабні освітні програми – зокрема, у сферах природничих наук та сільського господарства – для студентів у всьому світі,
 • численні дослідницькі гранти для молодих науковців,
 • співпраця з органами державної влади, громадськими та правозахисними організаціями, щоб зробити розвиток сільського господарства більш сталим.
Контакти:  
WEB-сайт http://www.monsanto.com/
Телефон (+38044) 490 7575
Факс (+38044) 490 0145
Адреса офісу 01033, Україна, м.Київ, вул. Володимирська 101-А, БЦ “Сенатор”, 5 поверх

 

Назва

Intercultural Innovation Award

Короткий опис Intercultural Innovation Award представляє партнерство між Альянсом цивілізацій ООН (UNAOC) і BMW Group, спрямоване на вибір і підтримку найбільш інноваційних проектів, які сприяють розвитку міжкультурного діалогу та співпраці у всьому світі.
Пріоритети діяльності
 • міграція та інтеграція;
 • міжкультурне порозуміння;
 • освіта для міжкультурного громадянства;
 • забезпечення потреб конкретних груп в просуванні міжкультурного взаєморозуміння (наприклад конфесійні, молодь, жінки, ЗМІ і т.д.).
Контакти:
WEB-сайт https://interculturalinnovation.org/
E-mail award@interculturalinnovation.org
Телефон +380 (44) 490-6671
Адреса офісу United Nations Alliance of Civilizations
730 Third Avenue, 20th floor, New York, NY 10017, USA

 

Донори, які займаються венчурною філантропією, підтримкою соціального підприємництва та соціальними інноваціями

 

Назва

Bamboo Finance

Короткий опис Bamboo Finance – це комерційних приватна інвестиційна компанія, що спеціалізується на інвестиціях в бізнес-моделі, які приносять користь громадам з низьким рівнем доходу на ринках, що розвиваються. Bamboo Finance використовує орієнтований на ринок підхід, щоб забезпечити соціальну та екологічну цінність і привабливі фінансові прибутки для інвесторів. Компанія працює з 2007 року і має офіси в Люксембурзі, Женеві, Боготі, Найробі і Сінгапурі. На сьогоднішній день вона управляє 250 млн. дол.; представляє два глобальні фонди і комбінований портфель 46 інвестицій у 30 країнах з ринком, що розвивається; портфель інвестицій, сформований 16 мільйонами клієнтів.
Пріоритети діяльності Забезпечення привабливих фінансових та соціальних вигод для інвесторів шляхом інвестування в компанії, діяльність яких спрямована на поліпшення життя і забезпечення доступу до основних послуг для громад з низьким рівнем доходу на ринках, що розвиваються.
Контакти:  
WEB-сайт http://www.bamboofinance.com/
E-mail info@bamboofinance.com
Телефон +35 22 60957
Адреса офісу Office 479, 37C, Avenue John F. Kennedy,L-1855 Luxembourg

 

Назва

Bridges Ventures

Короткий опис Bridges Ventures була заснована у 2002 році з баченням, що інвестиції та підприємницький талант можуть бути використані для сталого зростання, а також вони можуть вирішити деякі з основних проблем, що стоять перед суспільством.
Пріоритети діяльності –       охорона здоров’я,

–       освіта і навички,

–       енергетика,

–       екологічні послуги.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.bridgesventures.com/
E-mail brian@bridgesventures.com
Телефон 646-731-2759
Факс 646-731-2739
Адреса офісу Bridges Ventures 1350 Avenue of the Americas, New York, NY 10019

 

Назва

CEI Ventures

Короткий опис CEI Ventures управляє соціально відповідальними венчурними фондами. Компанія була заснована в 1994 році для мобілізації приватних ринків капіталу задля просування соціальних цілей. Компанія управляє  збалансованими портфелями акцій, диверсифікованими в залежності від  географії, промисловості, стадії розвитку бізнесу та соціальних вигод.  Цільовий портфель інвестицій компанії знаходиться, як правило, в діапазоні від  250,000 $ до 1 млн. $.
Пріоритети діяльності Інвестування в інноваційні компанії зі швидким зростанням і динамічними перетвореннями. Портфельні компанії забезпечують  конкурентні переваги через запатентовані технології, права інтелектуальної  власності та системи поширення, забезпечуючи досягнення соціальних вигод.
Контакти:  
WEB-сайт http://www.ceiventures.com/
Телефон 207.772.5356
Факс 207.772.5503
Адреса офісу CEI Ventures Inc 2 Portland Fish Pier, Suite 206 Portland, ME 04101

 

Назва

Citizen Capital

Короткий опис Citizen Capital – незалежний приватний інвестиційний фонд, який фінансує капітал зростаючих малих і середніх підприємств, і підтримує їх у своїх проектах розвитку. Компанія була заснована з вірою, що фінанси відіграють важливу роль у вирішенні соціальних питань. Фонд покликаний об’єднати цілі економічної діяльності та позитивний соціальний ефект.
Пріоритети діяльності Фонд без обмежень допомагає підприємцям, діяльність яких спрямована на вирішення соціальних та екологічних проблем нашого суспільства, і які, таким чином, прагнуть перетворити його.
Контакти:  
WEB-сайт http://www.citizencapital.fr/
E-mail contact@citizencapital.fr
Телефон 01 76 74 77 20
Адреса офісу CITIZEN CAPITAL 16, rue Martel 75010 Paris

 

Назва

Commons Capital

Короткий опис Commons Capital – це венчурний фонд, діяльність якого зосереджено на наданні допомоги підприємцям у побудові винятково успішних компаній з високою фінансовою ефективністю і високим соціальним та екологічним впливом.
Пріоритети діяльності –         охорона здоров’я,

–         енергетика,

–         навколишнє середовище,

–         освіта.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.commonscapital.com/
E-mail ebailey@commonscapital.com
Телефон (617) 739-3500
Факс (617) 739-3550
Адреса офісу
  Commons Capital 320 Washington Street, 4th floor  Brookline, MA 02445

 

Назва

Equilibrium Capital

Короткий опис Equilibrium Capital – це платформа з глобального управління активами, що керується  принципами сталого розвитку. Для компанії стійкість означає стратегічне довгострокове управління природними ресурсами, що створює економічну цінність.
Пріоритети діяльності –            відтворювана енергія,

–            стійка агрикультура,

–            управління водними ресурсами,

–            зелене господарство,

–            управління земельними ресурсами.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.eq-cap.com/
E-mail info@eq-cap.com
Телефон 415-398-9401
Адреса офісу 555 Clay St. San Francisco, CA 94111

 

Назва

FMO

Короткий опис FMO – це голландський банк розвитку, що пропонує свої знання і капітал компаніям, проектам і фінансовим інститутам в країнах, що розвиваються.
Пріоритети діяльності –         фінансові установи;

–         енергія;

–         агропромисловий комплекс,

–         їжа та вода.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.fmo.nl/
E-mail Info@fmo.nl
Телефон +31 (0)70 314 96 96
Факс +31 (0)70 324 61 87
Адреса офісу Anna van Saksenlaan 71 2593 HW  The Hague The Netherlands

 

Назва

Good Capital

Короткий опис Діяльність Good Capital спрямована на прискорення припливу капіталу в інноваційні компанії, що створюють ринкові рішення для подолання нерівності, бідності та соціальних проблем.
Пріоритети діяльності Good Capital прагне до співпраці, навчання, будівництва інфраструктури, і створення інноваційних продуктів і процесів, щоб допомогти ринкам акціонерного капіталу процвітати.
Контакти:  
WEB-сайт http://www.goodcap.net/
E-mail info@goodcap.net
Телефон 415-706-4714
Адреса офісу 901 Mission Street, Suite 105  San Francisco, CA 94103

 

Назва

GOOD COMPANY VENTURES

Короткий опис Основна програма компанії пропонує соціальним підприємцям інтенсивний 12-тижневий цикл вправ, спрямованих на побудову та зміцнення масштабних бізнес-моделей для здійснення довгострокових змін, і мобілізує капітал для їх максимального соціального ефекту.
Пріоритети діяльності –        соціальні інновації,

–        розвиток міст,

–        кліматичні зміни та ін.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.goodcompanyventures.org/
E-mail connect@goodcompanygroup.org
Адреса офісу 1227 North 4th Street Philadelphia, PA 19122

 

Назва

Gray Matters Capital (GMC)

Короткий опис GMC активно інвестує в стійкі, відтворювані бізнес-моделі, якими можуть скористатись  групи населення в країнах, що розвиваються. Велику увагу компанія приділяє співпраці з партнерами: соціальними підприємствами, підприємцями, інвесторами.
Пріоритети діяльності –       подолання бідності,

–       захист прав людини,

–       рівний доступ до освіти,

–       розвиток екосистем.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.graymatterscap.com/
E-mail jsoltis@graymatterscap.com
Телефон 678-365-4700
Факс 678-365-4752
Адреса офісу 2200 Century Parkway, Suite 100 Atlanta, GA 30345

 

Назва

The IDP Foundation

Короткий опис The IDP Foundation є приватним фондом і була створена як некомерційна організація з надання грантів в 2008 році. Організація підтримує інвестування в освітні та соціальні ініціативи впливу.
Пріоритети діяльності Освіта та дослідження
Контакти:  
WEB-сайт http://www.idpfoundation.org/
E-mail info@idpfoundation.org
Телефон 312-321-4000
Адреса офісу 321 North Clark Street, Suite 2350  Chicago, Illinois 60654

 

Назва

Invested Development

Короткий опис Invested Development є фірмою з управління інвестиціями, заснована в 2009 році. На сьогодні компанія розробила 17 інвестиційних проектів у 9 країнах світу.
Пріоритети діяльності Місією організації є скорочення бідності через ризиковані капітальні вклади в стартами з інноваційної альтернативної енергетики, сільськогосподарської техніки та мобільних технологій.
Контакти:  
WEB-сайт http://investeddevelopment.com/
E-mail info@investeddevelopment.com
Телефон 617-245-0570

 

Назва

Mindfull Investors

Короткий опис Компанія працює з цілеспрямованими підприємцями, які будують технології та компанії, що мають позитивний вплив на здоров’я, довкілля і здоровий спосіб життя людей.
Пріоритети діяльності –         здоров’я,

–         навколишнє середовище,

–         технології для життя.

Контакти:  
WEB-сайт http://mindfullinvestors.com/
E-mail connect@mindfullinvestors.com
Телефон 415.847.2949
Адреса офісу 200 Tamal Plaza, 2nd Floor Corte Madera, CA 94925

 

Назва

Murex Investments

Короткий опис Murex Investments представляють видатні експерти і радники, кожен з яких має досвід роботи з інвестиційними процесами і працює в компанії з 2003 року. Панель радників включає відомого економіста, експерта операцій, успішних інвесторів і підприємців, фахівців з ефективності використання ресурсів, програмного забезпечення та впливу інвестування.
Пріоритети діяльності –        технології навчання,

–        енергоефективність,

–        фінансова мобільність.

Контакти:  
WEB-сайт http://murexinvests.com/
Телефон 215.951.7200
Адреса офісу 4700 Wissahickon Ave – Philadelphia PA 19144

 

Назва

New Cycle Capital

Короткий опис New Cycle Capital –  це фірма венчурного капіталу ранньої стадії. Інвестиційні критерії об’єднують традиційні економічні критерії та критерії, які оцінюють цінності компанії та її соціальний вплив.
Пріоритети діяльності –             відновлювальні джерела енергії,

–             енергоефективність,

–             збереження води,

–             біовугілля,

–             зелене споживання,

–             вуглець.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.newcyclecapital.com/
E-mail info@newcyclecapital.com
Телефон 415-615-0130
Факс 415-373-3828
Адреса офісу 410 Jessie Street, Suite 501 San Francisco, CA 94103

 

Назва

Omidyar Network

Короткий опис Omidyar Network інвестує в підприємців, які поділяють прихильність компанії до просування соціального блага відповідно до потреб світу сьогодні.
Пріоритети діяльності –         інтернет і мобільні пристрої,

–         освіта,

–         доступ до фінансових послуг,

–         управління та участь громад,

–         права власності.

Контакти:  
WEB-сайт https://www.omidyar.com/contact
E-mail media@omidyar.com
Телефон +1 650.482.2500
Факс +1 650.482.2525
Адреса офісу 1991 Broadway Street, Suite 200 Redwood City, California 94063

 

Назва

ResponsAbility Investments AG

Короткий опис ResponsAbility Investments AG  є однією з провідних компаній світу в галузі інвестицій у розвиток і працює у розвинених країнах та в країнах, що розвиваються. Компанія керує $ 2,6 млрд. активів, що було інвестувано  приблизно у 535 компаній в 93 країнах. Заснована в 2003 році, компанія зі штаб-квартирою в Цюріху має локальні офіси в Парижі, Лімі, Найробі, Мумбаї, Гонконгу, Бангкоку і Осло.
Пріоритети діяльності –         фінансовий сектор,

–         енергія,

–         агрикультура,

–         здоров’я,

–         освіта.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.responsability.com/
E-mail info@responsAbility.com
Телефон +41 44 250 99 30
Факс +41 44 250 99 31
Адреса офісу Responsability Investments AG Josefstrasse 59 8005 Zürich

 

Назва

RSF Social Finance

Короткий опис RSF Social Finance – це новаторська некомерційна організація з надання фінансових послуг. У партнерстві зі спільнотою інвесторів та донорів, RSF надає капітал для некомерційних і комерційних соціальних підприємств.
Пріоритети діяльності –           їжа та сільське господарство,

–           освіта і мистецтво,

–           піклування про екологію.

Контакти:  
WEB-сайт http://rsfsocialfinance.org/
E-mail info@rsfsocialfinance.org
Телефон 415.561.3900
Факс 415.561.3919
Адреса офісу RSF Social Finance 1002 O’Reilly Avenue San Francisco, CA 94129

 

Назва

The Schwab Foundation

Короткий опис The Schwab Foundation – безпрецедентна платформа регіонального і глобального рівня, що працює з метою просування провідних моделей соціально сталих інновацій. Це означає вибір спільноти соціальних підприємців і формування глобальних, регіональних і галузевих порядків денних, які покращують світ у тісній співпраці з іншими зацікавленими сторонами Всесвітнього економічного форуму.
Пріоритети діяльності –        освіта,

–        охорона здоров’я,

–        реформи системи соціального забезпечення,

–        права людини,

–        навколишнє середовище,

–        сільське господарство і т.д.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.schwabfound.org/
E-mail  info@schwabfound.org
Телефон +41 (0) 22 869 1212
Факс +41 (0) 22 786 2744
Адреса офісу 91-93 route de la Capite CH – 1223 Cologny/Geneva Switzerland

 

Назва

Sosense

Короткий опис Sosense допомагає організаціям по всьому світу у посиленні їх бізнес-моделі, побудованої навколо цифрових соціальних інновацій, і використанні їх впливу.
Пріоритети діяльності –                    діти і молодь,

–                    культура та спорт,

–                    освіта,

–                    навколишнє середовище,

–                    продовольча безпека та сільське господарство,

–                    охорона здоров’я,

–                    права дюдини,

–                    інфраструктура,

–                    жінки і дівчата.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.sosense.org/
E-mail http://www.sosense.org/en/contact-us/

 

Назва

SustainVC

Короткий опис SustainVC робить інвестиції на начальному етапі і на етапі розширення компаній, які несуть соціальну та екологічну користь миру.
Пріоритети діяльності –        їжа та органічні продукти,

–        здоров’я і благополуччя,

–        енергетика і навколишнє середовище,

–        освіта та ЗМІ,

–        громада і міжнародний розвиток.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.sustainvc.com/
E-mail Sky@SustainVC.com
Телефон (978) 369-5043
Адреса офісу Damon Mill Square, Suite 6C 9 Pond Lane Concord, MA 01742

 

Назва

Vox Capital

Короткий опис Vox Capital інвестує в підприємства, діяльність яких спрямована на вирішення існуючих проблем серед населення з низьким рівнем доходів. Для компанії важливим є бажання підприємців досягти позитивного соціального впливу через свій бізнес.
Пріоритети діяльності –     здоров’я,

–     освіта,

–     фінансові послуги.

Контакти:  
WEB-сайт http://www.voxcapital.com.br/
E-mail vox@voxcapital.com.br
Телефон 55 11 3034-4555

 

Назва

VentureWell

Короткий опис VentureWell – це мережа вищої освіти, що культивує революційні ідеї та перспективні винаходи, стимулює наукові дослідження і технологічні винаходи, інновації та підприємництво в університетських та студентських містечках  для подальшої комерціалізації
Пріоритети діяльності Освіта і наука
Контакти:  
WEB-сайт http://venturewell.org/
Телефон (413) 587-2172
Факс (413) 587-2175
Адреса офісу 100 Venture Way Hadley, MA 01035